Hälsoeffekter

OBS den artikel om vin och hälsa som fanns här tidigare har vi varit tvungna att ta bort efter anmärkning från Konsumentombudsmannen KO. Hälsopåståenden om vin är otillåtna oavsett om påståendena är korrekta eller inte. Är du intresserad av fakta om detta så kan du maila oss så skickar vi artiklar och referenser. Louis Pasteur (bilden till höger) menade att ”vinet är den mest hälsosamma och hygieniska dryck som finns”. Bilden ovan visar professor Roger Corder vid William Harveys Research Institute i London som upptäckt att antioxidanten procyanidin är ett verksamma ämne för att hålla blodkärlen intakta.

Blir man tjock av alkohol?

Energiinnehållet i etanol är ca 7 kcal/gram (kolhydrater ca 4, protein ca 5 och fett ca 9). Ett typiskt glas vin (15 cl) innehåller ca 110 kcal. Alkohol har en särställning vad gäller ämnesomsättningen eftersom den bryts ner via levern. En mängd studier visar att måttlig konsumtion (ca 2 glas vin/dag) inte bidrar till någon viktökning. Undersökningar har visat att intag av alkohol efter en måltid ökade förbränningen både efter måltider med hög och låg andel av kolhydrater. Flera studier i USA och Finland har visat att måttligt intag av alkohol inte medför viktökning och att ett måttligt intag ökar sannolikheten för att uppnå ett lågt BMI-värde (Body Mass Index) i jämförelse med absolutister och de som missbrukar alkohol (ref. 11, 12). Restsockerhalten i vin består huvudsakligen av fruktos som omsätts via levern. I röda viner är halterna mycket låga, oftast lägre än 5 gram/liter. I vita söta viner kan halterna vara mycket höga, ibland högre än 50 gram/liter.  Vissa personer kan ha s.k. fruktosintolerans och bör undvika söta viner.

Referenser

 • The effects of light to moderate drinking on cardiovascular Diseases. Prof. Bengt Fagrell et al. Journal of Internal Medicine 1999; 246: 331±340
 • Type of Alcohol Consumed and Mortality from All Causes, Coronary Heart Disease, and Cancer. 2002 American College of Physicians–American Society of Internal Medicine 411. Morten Grønbæk, MD, DrMedSci; Ulrik Becker, MD, DrMedSci; Ditte Johansen, MSc; Adam Gottschau, MSc, PhD; Peter Schnohr, MD
 • Red Wine and Cardiovascular Health. Huige Li and Ulrich Förstermann. American Heart Association. Originally published online September 6, 2012; Circ Res.
 • Alcohol consumption is inversely associated with risk and severity of rheumatoid arthritis James R. Maxwell. Rheumatology 2010;49:2140–2146
 • Måttligt dagligt intag av alkohol gav inte upphov till leversteatos. Stergios Kechagias, docent, överläkare i gastroenterologi och hepatologi. Fredrik Nyström, professor, överläkare i endokrinologi; båda vid institutionen för medicin och hälsa, Hälsouniversitetet i Linköping, Linköpings universitet.Läkartidningen nr 5, 2012
 • Drinking Alcohol, Weight & Obesity. Prof. David J. Hanson. Sociology Department. State University of New York.
 • Alkohol inte enbart av ondo – måttligt intag minskar risk för folksjukdomar Bengt Fagrell , professor emeritus, institutionen för medicin, K2. Rolf Hultcra ntz, professor, sektionen för gastroenterologi och hepatologi, institutionen för medicin H7; båda Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska institutet. Läkartidningen nr 16 2012
 • Red wine procyanidins and vascular health. NATURE|Vol 444|30 November 2006. Roger Corder*, W. Mullen†, N. Q. Khan*, S. C. Marks†, E. G. Wood, M. J. Carrier, A. Crozier † William Harvey Research Institute, Barts and the London, Queen Mary’s School of Medicine and Dentistry, London EC1M 6BQ, UK
 • Intake of Red Wine Increases the Number and Functional Capacity of Circulating Endothelial Progenitor Cells by Enhancing Nitric Oxide Bioavailability. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2010;30;869-877. Wu, Feng-Yen Lin, Masataka Sata, Jaw-Wen Chen and Shing-Jong Lin Po-Hsun Huang, Yung-Hsiang Chen, Hsiao-Ya Tsai, Jia-Shiong Chen, Tao-Cheng
 • Alcohol consumption is associated with decreased risk of rheumatoid arthritis; Results from two Scandinavian case-control studies. Ann Rheum Dis. 2009 February ; 68(2): 222–227. doi:10.1136/ard.2007.086314
 • Major Alzheimer´s Risk Factor Linked to Red Wine Target. Buck Institute. USA. Oktober 2013.
 • A Prospective Study of Alcohol Intake and Change in Body Weight among US Adults. Liu, S.,et Al. Americal Journal of Epidemiology. 1994, 140 (10).