Ekologiska viner

Ekologiska viner produceras av druvor som odlats utan användning av pesticider och konstgödsel. I övrigt sker produktionen på samma sätt som vid tekniska viner. D.v.s. man tillåter användning av specialjäst. Antalet tillsatser och metoder är dock begränsat till ett 30-tal. För att få ett vin godkänt som ekologiskt måste vingården vara certifierad av en oberoende kontrollinstans. Innan gården blir godkänd måste man ha odlat druvor på fälten i minst 3 år utan användning av pesticider och konstgödsel. Strikta regler inom EU (Nr 203/2012) började gälla från 1/8 2012. Certifierade odlare får använda det gröna märket med EU:s löv på sina produkter.

Hälsomässigt är ekologiska viner att föredra eftersom de inte innehåller rester av pesticider och eftersom sulfithalterna är låga och antal kemikalier är begränsat i förhållande till vanliga viner. Man skall dock vara medveten om att smak och arom är manipulerade eftersom man oftast använder specialjäst och kemikalier vid vinifieringen. De flesta ekologiska viner är klarnade med animaliska produkter eller bentonit samt mikrofiltrerade.

Ekologiska viner finns på Systembolagets butik och är utmärkta med gröna hylletiketter.