Frågor och svar om Naturvin

F. Vad är naturvin?

S. Naturvin är vin tillverkat av druvor som inte besprutats med systemiska pesticider. Naturlig gödsel har används. Jäsningen har skett med druvans vildjäst och vinifieringen har gjorts utan kemiska tillsatser. I vissa fall används smärre tillsatser av sulfiter. Naturvin är helt enkelt rent vin med äkta smak och arom av druvan. För att nå en jämn och hög kvalitet bör producenten vara certifierad för ekologisk vinframställning (garanti för att man inte använder systemiska pesticider och konstgödsel).

F. Är naturvin något nytt påhitt?

S. Nej. Alla viner fram till kemikalierevolutionen på 1950-talet var i princip naturviner eftersom tidigare fanns inte de pesticider (systemiska bekämpningsmedel), specialjäster och kemikalier som används för industriviner idag.

F. Vad är ”industriviner”?

S. Industriviner eller tekniska viner kallar vi viner som tillverkas industriellt i miljontals liter. Mer än 80 % av vinerna på Systembolaget ordinarie sortiment är sådana. Druvorna har besprutats med pesticider under växtsäsongen och gödsling sker med konstgödsel för att öka skördarna. Skörden sker ofta maskinellt. För jäsningen används specialjäst vilket gör att man kan manipulera smak och arom. Höga halter av sulfiter används för att minimera risken för oxidation av vinet. Ett 60-tal olika tillsatser och metoder är tillåtna vid vinifieringen. Vinerna klarnas ofta med olika animaliska tillsatser och bentonit och filtreras innan buteljerad. Klarningen och filtrering gör att nyttiga ämnen som polyfenoler och en del aromämnen reduceras.

F. Vad är ekologiska viner?

S. Ekologiska viner tillverkas av druvor som inte besprutats med systemiska pesticider och utan användning av konstgödsel på samma sätt som för naturviner. För jäsningen tillåts användning av laboratoriejäst. Sulfittillsatser måste vara minst 30 mg/lite lägre än för industriviner. Ett 40 tal tillsatser och metoder får användas för att manipulera viner. Producenterna är certifierade och på flasketiketten finns en bild på ett grönt löv. På engelska säger man ofta ”organic wines” men den korrekta benämningen är ”wine made from organically grown grapes”.

F. Vad är orangeviner?

S. Orangeviner är vita viner gjorda på gröna druvor och där man låtit skalen från druvorna vara kvar i druvmusten under en del av jäsningen. Ofta 2-3 dagar. Därvid lakas en del färg- och smakämnen ur från skalen. Vinet får därför oftast en mer gulaktig färg än motsvarade vita vin där man tagit bort skalen före jäsningen. Smaken upplevs ofta som speciell. Orangeviner finns bland industriviner, ekologiska och naturviner.

F. Vad är biodynamiska viner?

S. Biodynamiska viner kan sägas vara en speciell variant av naturvin. Det är vin utan tillsatser men där man tillämpat antroposofiska principer vid odlingen i enlighet med principer som utarbetades av den Österrikiske agronomen och filosofen Rudolf Steiner på 1920-talet. Det innebär att månen och planeternas konstellationer styr när olika moment skall utföras. Som bekämpningsmedel och gödning används bl.a. utspädningar av kodynga, krossad kvarts, kamomill, nässlor mm.

F. Det fanns en brunsvart bottensats i min rödvinsflaska. Vad är det?

S. Bottensatsen är en fällning som bildas när vinet lagras. Fällningen består av olika ämnen som finns i vinet i form av suspensioner från ämnen som kommer från druvans skal. En del av ämnena är polyfenoler som är gynnsamma för hälsan. För naturviner som inte är klarnade med animaliska ämnen eller bentonit och som inte är filtrerade är det en kvalitetsmarkör om det finns en bottenfällning. Naturviner bör därför dekanteras innan servering.

F. Jag kan se små vita kristaller i botten på flaskan med vitt vin. Vad är det?

S. De små vita kristallerna består av kaliumtartrat som bildats av ämnen i vinet. De är helt ofarliga kristaller med söt smak. Lösligheten minskar med temperaturen så om vinet kyls fälls kristallerna ut. Industriviner kylstabiliseras och filtreras för att undvika fällningen. Naturviner manipuleras inte och att finna några millimeterstora vita kristaller är egentligen en kvalitetsmarkör.

F. Varför är röda naturviner bättre än vita?

S. De viktigaste nyttiga ämnena har bildats i druvan skal och kärnor som naturligt skydd från angrepp av bakterier, svampar och insekter. Vid tillverkning av röda viner har man med skal och kärnor i druvmusten under 2-3 veckor vilket gör att de nyttiga ämnena lakas ut och kommer med i vinet. Vita viner tillverkas utan kontakt med skalen.

F. Vilka ämnen i röda naturviner är antioxidanter?

S. Flera olika antioxidanter finns i röda naturviner. Procyanidin och resveratrol är två av de viktigaste ämnena. Mängden resveratrol är dock för låg (ofta < 5 mg/l) för att märkbar antioxidativ effekt. Procyanidin däremot finns ofta i halter mellan 300 – 1100 mg/liter. Tyvärr så är det enligt Konsumentverket inte tillåtet att skriva att vin kan ge hälsoeffekter. Därför har vi tvingats ta bort text om detta.

F. Smakar naturviner bättre än vanliga viner?

S. Nej, smakmässigt behöver det inte vara någon skillnad i smak och arom. Möjligen kan man i industriviner känna en viss ”stickig” arom som beror på vissa kemikalier. Naturvinernas smak och arom är inte manipulerade av kemikalier. Eftersom jäsningen skett med druvans jäst innehåller naturviner de sanna, druvtypiska smaker och aromer. Vinkännare anser att naturvinernas smaker och aromer är mer intressanta och mer komplexa än industriellt framställa, standardiserade viner.

F. Vad är pesticider?

S. Pesticider är samlingsnamnet för systemiska växtgifter som används för att bespruta vinrankor för att hindra angrepp bl.a. av bakterier, parasiter och insekter. Ämnena är systemiska vilket betyder att de tränger in i druvan. Eftersom man besprutar industriviner, ofta var 10 dag, under växtsäsongen kommer pesticiderna att ackumuleras i druvsaften. Vinet kommer därför att innehålla höga halter av pesticider. För vin finns inget gränsvärde men ofta är halterna 200 – 500 gånger högre än vad som är tillåtet för dricksvatten. Gränsvärde för dricksvatten är 0.1 mikrogram/liter. Ekologiska viner, naturviner och biodynamiska viner är inte besprutade och innehåller inga pesticider.

F. Vad är sulfiter?

S. Sulfiter är svavelföreningar som används för att desinficera och förhindra oxidation av utrustningar i vingården, druvor, druvsaften och det färdiga vinet. För höga halter kan ge upphov till allergiska reaktioner. För ekologiska viner och naturviner är halterna lägre än för industriviner. Vissa röda naturviner där tillverkningen skett med hög hygien och med druvor som innehåller höga halter av antioxidanter behövs ingen tillsats av sulfit. Våra viner Respiro, Esprit Nature, Chardonney Nature och Robert Nature är exempel på detta.

F. Jag har provar naturviner men känner ingen skillnad i smak mot vanliga viner. Varför skall jag då dricka naturvin?

S. Om du dricker naturviner slipper du få i dig eventuell rester av pesticider. Du slipper även att få i dig kemikalier som kan ge allergiska besvär. Smak och arom är de naturliga från den druva som vinet är gjort av. Naturviner innehåller oftast höga halter av antioxidanter. Du dricker ett naturligt vin och ingen kemikaliecocktail!

F. Ekologiska viner och naturviner är certifierade. Vad menas med det?

S. Certifiering innebär att en oberoende kontrollinstans kontrollerar att produktionen följer överenskomna regler. Inom EU får viner som är certifierade ha ett märke i form av ett grönt löv på etiketten. Exempel på certifieringsorgan: Ecocert, ICEA, Agriculture Biologique, Demeter.

F. Varför är naturviner oftast dyrare än industriviner?

S. Naturviner produceras ofta av mindre familjeägda gårdar där man tröttnat på användning av kemikalier och satsat på ekologiska metoder. Detta innebär att skördarna blir mindre. Skörden görs med manuell plockning och vid vinifieringen krävs betydligt fler mantimmar än vid storskalig industriell tillverkning.

F. Varför saknas innehållsförteckning för vin?

S. Det är ett undantag inom EU som gör att man inte får ha innehållsförteckning på vinetiketten. Industriviner innehåller en mängd kemiska tillsatser och p.g.a. handelspolitiska skäl har man bedömt att om konsumenten får veta vad vinet innehåller så skulle det kunna påverka konsumtionen. Vi har gått runt problemet och levererar med en innehållsförteckning i form av ett A4-blad till alla våra naturviner.

F. Har ExpertWine Naturvin något veganvin?

S. Ja! Samtliga våra naturviner är veganviner. Inga animaliska tillsatser har använts i tillverkningen. Klarning av vinerna har gjorts genom att låta dem stå. Gravitationen gör att skalrester och utfällningar sjunker till botten. Därefter pumpas det klarnade vinet över till ett annat kärl. Detta upprepas ett antal gånger tills man nått önskat renhet på vinet. I vissa fall används en bentonitlera (oorganisk) för att klarna vinet.

F. Varför används vildjäst för naturvin?

S. Vildjäst är den naturliga jäst som finns på druvan och i vingården. Vid jäsningen bildas huvuddelen av de smaker och aromer som finns i det färdiga vinet. Genom att använda druvans egen jäst får man fram de äkta smaker och aromer som är typiska för druvan. För ekologiska viner och industriviner används oftast laboratorieframställda jäststammar som är modifierade för att ge vissa önskade smaker och aromer.

F. Vad händer med vin om det får stå öppet en längre tid?

S. Vin innehåller en alkohol som heter etanol. Om vinet utsätts för luftens syre och om ättiksyrebakterier finns i luften så kan etanol (C2H5OH) omvandlas till ättika (CH3COOH) och vatten (H2O). Ofta tar det flera dagar om en flaska får stå öppen. Detta är i princip metoden för att tillverka ättika d.v.s. vinättika. Det franska ”vin aigre” (vinäger!) betyder surt vin! Den franske kemisten Louis Pasteur (1822-1895) var den förste som upptäckte sambandet. Han visade att upphettning av vinet några minuter vid ca 60 C gjorde att ättika inte kunde bildas. Upphettningen gjorde att bakterierna eliminerades. Metoden känner vi idag som Pasteurisering och används bl.a. för mjölk. Detektionsnivån för ättika är mycket låg. Storleksordningen är mikrogram/liter. Även om man känner en stickig sur smak av vinäger så är det inte farligt att dricka vinet.

F. Kan man lagra naturviner?

S. Vin kan försämras eller bli helt odrickbart om det utsätts för syre under längre tid. Då kan bl.a. etanolen omvandlas till ättika (se ovanstående svar). Om vinet förvaras en längre tid vid hög temperatur så ökar reaktionshastigheten för olika ämnen i vinet. Röda viner blir ljusare och får en brun fällning. Vita viner kan blir lite brunaktiga och få en fällning. Reaktionshastigheten lär även öka om vinet utsätts för ultraviolett ljus (solljus) eller vibrationer under längre tid. För industriviner tillsätter man sulfiter för att skydda vinet mot oxidation. Det gör att man kan lagra vinet ganska länge utan märkbar försämring – vissa viner blir bättre efter lagring (mjukare tanniner i röda viner). Naturviner har lägre innehåll av sulfiter än industriviner, ofta mindre än 70 mg/liter för röda och mindre än 120 mg/liter för vita och roséviner. Röda viner innehåller antioxidanter från skal och kärnor vilket gör att sulfithalten kan hållas lägre än i vita viner. Vissa röda t.ex. vår Respiro innehåller ingen tillsats av sulfit eftersom halten av naturliga antioxidanter är hög. Generellt kan man säga att våra naturviner kan lagras minst 5 år. Vårt naturvin Enigma är från 2004 och alltså lagrat 16 år utan problem!

F. Kan man inte dricka druvjuice och få i sig den nyttiga antioxidanten procyanidin?

S. Nej! Procyanidin finns i druvans skal och i kärnor; inte i druvjuicen som pressas ur druvorna (därför finns inget procyanidin i vita viner). Även om man skulle ha med skal och kärnor så frisläpps inte procyanidin. Ämnet måste extraheras (urlakas) med hjälp av alkohol under jäsningen. Först när alkoholhalten överstiger ca 6 % börjar extraktionen. Dessutom är druvjuice oftast pressad av druvor som besprutats med giftiga pesticider. Inte bra! Druvjuice innehåller dessutom mycket hög sockerhalt ofta 150-200 gram/liter (Coca Cola 110 g/l) varav ca 50 % består av fruktsocker. Definitivt inte bra om man är rädd om hälsan.

F. Kan musik förstärka upplevelsen av vin?

S. Upplevelsesinnena för hörsel, smak och lukt ligger nära varandra i hjärnan. Flera undersökningar gjorda under kontrollerade förhållanden har visat att hörselintryck från musik påverkar våra sinnen så att upplevelsen av smak och lukt (arom) kan förstärkas. Om lämplig musik spelas strax innan man provar ett vin så förbereds smak och luktsinnena så att de blir känsligare. Forskare i experimentell psykologi kallar fenomenet för ”primeing”. För vissa av våra viner har vi gett exempel på ”inspirationsviner”.

F. Kan man få brist på vitamin B1 om man dricker vin med hög sulfithalt?

S. Svaret är ja! Sulfit i vin förstör nämligen vitamin B1. Om man dagligen dricker 2 eller fler glas av ett vin som innehåller mer än 100 mg sulfit/liter så finns risken att man efter några veckor har sänkt nivån av B1 i kroppen så att bristsymptom börjar uppträda. Onormal trötthet, smärre minnesstörningar, domningar i benen och apati är typiska tecken på B1 brist.