Valdibella

Namn: Valdibella
Plats: Vingården ligger ca 50 km söder om Palermo på Sicilien
Address: Via Belvedre 91. IT-90043 Camporeala, Sicilien
Webbsida: www.valdibella.com
Areal ha: 47
Jordmån: Kalksten, lera
Druvor: Nero d´Avola, Grillo, Cateratto, Perricone, Cabernet Sauvignon
Certifiering:

Appellation:

ICEA

DOC Sicilia

Valdibella är en vingård belägen i Camporeale i nordvästra Sicilien. Gården har en lång tradition. År 1642 kom 7 munkar från Society of Jesus from Rom och började hjälpa bönderna att få ett effektivare och jordbruk. Flera vingårdar kom till vid den här tiden och vinerna som producerades hade mycket hög kvalitet eftersom det sändes till deras kloster i olika delar av världen. År 1767 fördrevs munkarna från Sicilien men lämnade all utrustning och vingårdar med 180000 vinstockar enligt en inventering. Vinodlingarna fortsatte och så småningom bildade vinbönderna ett kooperativ för att stödja varandra och bli mer framgångsrika. Detta är grunden till Valdibella Cooperation Agricola.

Valdibella har erhållit klassificationen DOC Sicilia och arbetar för en uthålligt naturlig vinframställning.

Typiska druvor för Valdibella är Nero d´Avola och Grillo. Viner gjorda på Nero d´Avola med lång urlakningstid innehåller höga halter av antioxidanter som procyanidin. Detta är en av anledningarna till att det inte behövs någon sulfittillsats för vinet Respiro. Valdibella har en modern utrustning och ett laboratorium för att kunna styra processerna.