OptiArom

OptiArom är ett unikt och funktionellt vinglas för att förstärka upplevelsen av färg, smak och aromer. Glaset har en osymmetrisk form. Glaset är speciellt utvecklat för vinprovning. Baserat på hydrodynamiska principer och datorsimuleringar.

OptiArom kostar 690 kr/st. inkl. moms och frakt inom Sverige. Betalas mot faktura. Beställ via e-mail till: info@expertproducts.se eller via kontaktformuläret. Idealisk present till jubilerande vinentusiaster!

Beskrivning av glasets designprinciper

För att förbättra möjligheten att effektivt kunna dofta på vinet finns en ”doftinbuktning” (2) på ena sidan av glaset. Doftinbuktningen följer ansiktets båge nedanför näsan. Glaset förs med doftinbuktningen mot näsans undersida. Näsborrarna kommer då långt in i glaset över vinets yta. Inbuktningens funktion är även att störa virvelbildningen i vinet så att vinets kontaktyta mot luften ökar när glaset roteras horisontellt i en cirkelformad rörelse.

Den lutande övre ytan (1) på glaset gör att ett ”inkapslat” utrymme skapas när man doftar på vinet vilket maximerar aromerna. På motsatta sidan av doftinbuktningen (2) finns en pyramidformad inbuktning (3) i glaset med ca 45 graders vinkel inåt och uppåt. När vinet roteras i glaset kommer vinets ytskikt att tvingas uppåt och inåt varvid en stor yta exponeras mot luften. Doftinbuktningen (2) på motsatta sidan förstärker effekten. Öppningen (1) är lutad ca 25 grader. Detta gör att man kan dricka ur (tömma) glaset utan att behöva böja nacken! (På vanliga glas med rak kant tar överdelen emot vid näsan). Lutningen samt att munhålans horisontala läge gör att aromer dirigeras mot sensorerna i näsan övre del. Lutningen gör även att man undviker ”vinmustascher” och att man tydligare kan studera vinets färgspektra.

Så här används OptiArom vid sensorisk analys av ett vin:

Bild 1. Fyll glaset till strax under “guld”-inbuktningen (3). Rotera glaset i en cirkelformad rörelse så att vätskeytan roterar i glaset och delas när den träffar inbuktningen. Vätskeytan ökar därigenom och vinets arommolekyler frigörs.

Bild 2. För glaset mot doftinbuktningen (2) så att näsborrarna kommer långt in i glaset. Luta glaset som på bilden så att ett inkapslat utrymme bildas. Dra in luft genom näsan så att arommolekylerna kan nå receptorerna i näsryggen. Andas ut genom munnen.

Bild 3. Smaka och dofta på vinet. Munhåleupplevelsen maximeras genom att man inte behöver luta huvudet bakåt tack vare den sneda överdelen (1).